Úpadek podnikatele a vliv na další podnikání 9.9.2019 | 0:50

Úpadek podnikatele a vliv na další podnikání

Jednou z nejčastějších otázek, která vzniká při řešení úpadku korporace, je, jaký bude mít insolvenční řízení vliv na další podnikání zainteresovaných osob, zejména jednatelů a jiných statutárů upadnuvších právnických osob. Další otázkou je i osobní odpovědnost těchto osob za vzniklé dluhy v rozsahu, v jakém nebudou uspokojeny v insolvenčním řízení. Být členem statutárního orgánu korporace, u níž byl zjištěn úpadek, neznamená bez dalšího omezení pro působení v obdobné funkci v jiných společnostech. Aby byla tato osoba vyloučena z možnosti vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace, musí předcházet samostatné rozhodnutí insolvenčního soudu. Právní mocí rozhodnutí o vyloučení přestává být osoba, které se rozhodnutí týká, členem statutárního orgánu ve všech obchodních korporacích.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz