Rozhodování o nákladech řízení při částečném zastavení exekuce 23.11.2018 | 14:42

Rozhodování o nákladech řízení při částečném zastavení exekuce

Jediným způsobem, kterým se může sám povinný efektivně bránit nařízené a prováděné exekuci na jeho majetek, je návrh na zastavení exekuce dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. V úzké souvislosti s rozhodováním o (ne)zastavení exekuce je též rozhodování o nákladech exekučního řízení, které na straně jedné vznikly účastníkům řízení (tedy povinnému a oprávněnému) a na straně druhé též exekutorovi. Ačkoliv se názor judikatury na mnohé otázky v této oblasti rozděluje i v případě "běžného zastavení" exekuce, autoři tohoto textu se pokouší zaměřit na specifická úskalí rozhodování o nákladech exekuce při toliko částečném zastavení exekuce, tedy v situaci, kdy dochází k zastavení exekuce jen pro část vymáhané povinnosti.

Zveřejněno na:www.epravo.cz