Rozhodčí nález má povahu veřejné listiny 29.8.2019 | 0:46

Rozhodčí nález má povahu veřejné listiny

V poměrně nedávném rozsudku Nejvyššího soudu České republiky zaujal Nejvyšší soud názor, že rozhodčí nález je listinou, která je způsobilá doložit v insolvenčním řízení vykonatelnost pohledávky věřitele. Dal za pravdu názorovému proudu, který tvrdil, že rozhodčí nález lze výkladem považovat za veřejnou listinu, byť jej zákon za veřejnou listinu explicitně neprohlašuje. Z toho byl dovozován následně závěr, že lze rozhodčí nález považovat za listinu způsobilou doložit vykonatelnost pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení. V právní praxi panovala ohledně povahy rozhodčího nálezu dlouho nejistota a nebylo zřejmé, zda je způsobilým titulem k doložení vykonatelnosti pohledávky v insolvenčním řízení. V případě dokazování určitých skutečnosti v insolvenčním řízení se setkáváme s tzv. institutem veřejné listiny.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz