Neaktivní korporace po účinnosti novely korporátního práva 9.7.2020 | 0:06

Neaktivní korporace po účinnosti novely korporátního práva

Co se stane s neaktivními obchodními korporacemi po účinnosti novely korporátního práva? Jedním z aktuálně diskutovaných témat souvisejících s přijetím novely korporátního práva je otázka nově upraveného postupu zrušení tzv. neaktivních obchodních korporací bez nutnosti provádění jejich likvidace. V tomto článku je tak čtenáři podáno shrnutí důvodů přijetí této úpravy, jakož i podmínek, jejichž naplnění je předpokladem uplatnění daného postupu v praxi. Neaktivními společnostmi se rozumí společnosti, které existují pouze z formálního hlediska (tj. jsou zapsány v obchodním rejstříku), avšak fakticky nevykonávají žádnou ekonomickou činnost. Dle průzkumu přitom počet těchto „spících“ společností dosahuje míry okolo pětiny všech společností zapsaných v obchodním rejstříku. Jak uvádí důvodová zpráva novely, existence neaktivních společností přitom představuje závažné riziko.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz