Meze přezkumu v řízení o zrušení soudního smíru 15.1.2018 | 6:00

Meze přezkumu v řízení o zrušení soudního smíru

Říká se, že i špatná dohoda je lepší než jakýkoliv rozsudek. Nejen proto soudy i zákon o soudních poplatcích motivují účastníky řízení k uzavření soudního smíru. Co však dělat, když se něco pokazí a pro jednu ze stran sporu žádoucí soudní smír zrušit? Co znamená neplatnost smíru dle hmotného práva a co vše je možno v řízení o zrušení soudního smíru přezkoumávat? Může se to stát – po schválení soudního smíru se účastník sporu dozví novou skutečnost, která by v řízení zásadně změnila jeho důkazní situaci, nebo si najde jiného advokáta, který mu sdělí diametrálně odlišný právní názor na věc?Občanský soudní řád zná jediný důvod pro zrušení soudního smíru, a to neplatnost smíru podle hmotného práva.

Zobrazeno na portále

www.epravo.cz