K uplatňování tzv. pozastávek v insolvenčním řízení 1.1.2018 | 6:00

K uplatňování tzv. pozastávek v insolvenčním řízení

Zejména ve stavebnictví je poměrně běžné využívání tzv. pozastávek či zádržného (oba tyto pojmy jsou užívány jako synonyma), což je – zjednodušeně řečeno - smlouvou určená část ceny díla, která je hrazena ve zvláštním režimu. K úhradě pozastávky typicky dochází postupně ve dvou fázích, a to po provedení díla a odstranění případných vad (a „nedodělků“, jak jsou v praxi drobné vady díla rovněž nepřesně nazývány), a dále pak po uplynutí záruční doby a odstranění případných záručních vad. Otázka, jaký je charakter či právní povaha pozastávky z hlediska okamžiku vzniku nároku na její zaplacení, její splatnosti, apod., se na první pohled může jevit jako víceméně akademická.

Zveřejněno na portále

www.epravo.cz