Jak se vyhnout odpovědnosti za nezjištěnou přihlášenou pohledávku? 20.8.2018 | 0:51

Jak se vyhnout odpovědnosti za nezjištěnou přihlášenou pohledávku?

Insolvenční zákon od počátku své účinnosti stanovuje velice přísnou (někdy se uvádí drakonickou) odpovědnost za přihlášenou pohledávku. Postupně došlo k určitému zmírnění odpovědnosti, ovšem i za stávající úpravy je stále možné, že jako věřitel přihlásíte do insolvenčního řízení svou pohledávku a skončíte s povinnosti do majetkové podstaty naopak určitou částku platit. Takový scénář lze obecně vyloučit tím, že práva spojená s pohledávkou nebudete vykonávat. Co se ovšem za vykonávání či naopak nevykonávání těchto práv považuje, osvětlil Nejvyšší soud ČR až nedávno.

Zveřejněno na portále: epravo.cz