Jak na pohledávky dlužníků před uplatněním u soudu? 31.10.2018 | 0:43

Jak na pohledávky dlužníků před uplatněním u soudu?

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout nezaplaceným pohledávkám, je opatrnost – pečlivý výběr smluvního partnera a použití zajišťovacích nástrojů. Pokud i přesto nastává situace, že dlužník neplatí a pohledávku bude nutno uplatnit soudní cestou, přinášíme několik tipů, na co si dát pozor. Při uplatnění pohledávky soudní cestou je nutné mít obchodní případ řádně zdokumentovaný. Navrhovatel totiž při podání žaloby na zaplacení dlužné částky nese tzv. břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Břemeno tvrzení znamená, že navrhovatel musí v žalobě vylíčit rozhodné skutečnosti, tj. to, že mezi ním a dlužníkem vznikla smlouva, na základě této smlouvy poskytl plnění, vystavil fakturu, která byla dlužníkovi doručena, a ještě dlužníka před podáním žaloby o zaplacení dlužné částky upomenul. Druhé břemeno, břemeno důkazní, nadto ukládá věřiteli, aby tyto skutečnosti také dokázal.

zveřejněno na portále: finance.cz