Hromadné žaloby 9.8.2018 | 0:01

Hromadné žaloby

Na počátku dubna 2018 byl Vládou projednán věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Účelem zavedení tohoto zvláštního procesního nástroje v ČR má být zásadní úspora nákladů na straně žalobců i žalovaných a také na straně státu, který díky projednání v rámci hromadné žaloby odklidí všechny genericky totožné spory v rámci jednoho řízení. Věcný záměr připravený Ministerstvem spravedlnosti byl následován i Evropskou komisí, která připravila návrh nové směrnice, která se však s připravovanou českou úpravou podstatně rozchází.Hromadné žaloby jsou nástrojem efektivní obrany i pro skupiny osob, které by jinak své nároky ani neuplatňovaly, a to z velmi prostých důvodů, neboť individuální nároky jednotlivých účastníků jsou bagatelní a tito nechtějí nést nejen finanční, ale i časové náklady na vedení samostatného sporu. Případná kumulace těchto individuálních nároků však následně může představovat mimořádný předmět sporu.

Zveřejněno na portále: epravo.cz