Faktury platí pozdě téměř každá čtvrtá firma v Evropě 8.12.2014 | 14:34

Faktury platí pozdě téměř každá čtvrtá firma v Evropě

Průzkum platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích, ukázal, že v roce 2014 byla pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Oproti předešlému roku tedy došlo ke zlepšení, tehdy se věřitelé potýkali s nezaplacenými fakturami ve 29 % případů. Se zpožděnými platbami se mohou nejčastěji čeští obchodníci setkat v Bulharsku, ihned poté v Polsku, Rumunsku a na Slovensku, nejméně naopak v Německu.

Výsledky ukazují, že:

- Platební morálka v Evropě se oproti roku 2013 zlepšila

- Pozdě je splacena každá čtvrtá pohledávka

- Nejvíce pozdních plateb je v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu

- Dlužná částka je průměrně zaplacena 30 dní po splatnosti

Čeští exportéři by se měli mít na pozoru při obchodování například s Polskem a Slovenskem, které patří mezi nejoblíbenější exportní destinace. V Polsku se s placením opozdí 25 % firem, u východních sousedů je číslo pouze o procento nižší. „Ve srovnání s rokem 2013 se situace ve většině států Evropy zlepšila, řádově o několik procentních bodů. Přesto se s pozdě zaplacenými fakturami setkává téměř každá čtvrtá firma, a to je stále vysoké číslo. Současně zaznamenáváme stále silnější snahu společností pohledávky odborně řešit, což se projevilo ve zhruba dvojnásobném nárůstu zájmu o přeshraniční vymáhání pohledávek v porovnání s předchozím rokem,“ říká Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI. Výjimkou oproti státům s lepšící se platební morálkou je Bulharsko, které si ve srovnání s rokem 2013 pohoršilo o 3 procentní body a vede tak žebříček zemí v podílu pozdě zaplacených pohledávek... 

 

Pokračování článku najdete na portálu Finance.cz.