Deset opatření, která usnadní podnikatelům život 19.9.2019 | 0:51

Deset opatření, která usnadní podnikatelům život

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími resorty a úřady pracují na snížení administrativní zátěže pro malé a střední podnikatele. Živnostenský balíček MPO obsahuje desatero úkolů a jejich řešení, deset opatření, která by měla firmám usnadnit život.  Opatření se týkají například podpory rodinného podnikání, usnadnění podnikatelského startu, zjednodušení daňového systému, zavedení jedné paušální platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč  nebo sloučení formulářů pro živnostníky do jedné přehledné databáze. Dalšími prvky je návrh ustanovení změn v zákonech jen dvakrát ročně, zprovoznění informačního systému pro podnikatele Hospodářské komory ČR, zásadní zjednodušení procesu jednání se stavebním úřadem pro živnostníky nebo například kompenzace exekučních nákladů.

Zveřejněno na portále: www.businessinfo.cz