Novinky

Otevřené otázky práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury  19.12.2018

Otevřené otázky práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury

Jedním ze základním lidským právem, je právo na přístup k informacím o činnosti veřejné správy či šířeji veřejné sféry. Jedná se o základní právo zakotvené jak na české ústavní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Obsahově blízkou oblastí práva jsou pak pravidla pro další využití informací veřejného sektoru, která jsou na unijní úrovni upravena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17.11.2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Nová pravidla pro odpočitatelnost výpůjčních výdajů  9.12.2018

Nová pravidla pro odpočitatelnost výpůjčních výdajů

Novou úpravu pravidel pro odpočitatelnost tzv. výpůjčních výdajů (tj. finančních výdajů, typicky úroků z úvěrů, zápůjček, dluhopisů či jiných výdajů na finanční nástroje, "Výpůjční výdaje") na úrovni práva Evropské unie zavádí směrnice Rady EU proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance Directive) č. 2016/1164 (dále jen "Směrnice"). Doposud upravoval ZDP omezení prostřednictvím tzv. pravidel nízké kapitalizace.

Česko má nejlepší rating mezi postkomunistickými zeměmi  29.11.2018

Česko má nejlepší rating mezi postkomunistickými zeměmi

Z aktuálního přehledu ratingových hodnocení vyplývá, že Česká republika patří se svým ratingem na úroveň zemí jako je Belgie nebo Velké Británie. Pouze deset unijních zemí má lepší průměrné hodnocení agentur z tzv. "velké trojky", tj. Moody´s, Standard and Poor´s a Fitch Ratings. Nejlépe jsou na tom Dánsko, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Lucembursko. Před ČR jsou v žebříčcích ještě Rakousko, Finsko, Francie, Belgie a Británie.

Rozhodování o nákladech řízení při částečném zastavení exekuce  23.11.2018

Rozhodování o nákladech řízení při částečném zastavení exekuce

Jediným způsobem, kterým se může sám povinný efektivně bránit nařízené a prováděné exekuci na jeho majetek, je návrh na zastavení exekuce dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.  V úzké souvislosti s rozhodováním o (ne)zastavení exekuce je též rozhodování o nákladech exekučního řízení, které na straně jedné vznikly účastníkům řízení (tedy povinnému a oprávněnému) a na straně druhé též exekutorovi.

Jak na pohledávky dlužníků před uplatněním u soudu?  31.10.2018

Jak na pohledávky dlužníků před uplatněním u soudu?

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout nezaplaceným pohledávkám, je opatrnost – pečlivý výběr smluvního partnera a použití zajišťovacích nástrojů. Pokud i přesto nastává situace, že dlužník neplatí a pohledávku bude nutno uplatnit soudní cestou, přinášíme několik tipů, na co si dát pozor. Při uplatnění pohledávky soudní cestou je nutné mít obchodní případ řádně zdokumentovaný.

 1 [2/28] 3 4 5 ... 28