Novinky

Zápis do obchodního rejstříku  14.2.2018

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku je nyní jednodušší než dříve. Všechny návrhy na zápis, změnu či výmaz je nutné podávat výhradně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře. Jaký formulář zvolit a jak postupovat při jeho vyplnění? Uvažujete-li o zahájení podnikání a promýšlíte zřídit si k tomu např. společnost s ručením omezeným, pak by vaší pozornosti
neměl uniknout tento článek.

Tři čtvrtiny nespolehlivých plátců jsou "eseróčka"  5.2.2018

Tři čtvrtiny nespolehlivých plátců jsou "eseróčka"

Od listopadu loňského roku meziměsíční přírůstek nespolehlivých plátců stále klesal. Sérii poklesů přerušil až červenec, kdy jich přibylo 226. Nejvíc nespolehlivých plátců je mezi společnostmi s ručením omezeným a živnostníky. Nejvíc nespolehlivých plátců je mezi společnostmi s ručením omezeným a živnostníky. Největší podíl nespolehlivých plátců z pohledu právní formy podnikatelského subjektu však vykazují evropské společnosti, následují je společnosti s ručením omezeným a družstva.

Promlčení z pohledu věřitele  29.1.2018

Promlčení z pohledu věřitele

Z pohledu věřitele je zásadní nedopustit, aby došlo k uplynutí promlčecí lhůty, dlužník tím naopak získá zásadní nástroj právní obrany. Pro věřitele je mimo jiné důležité vědět, že některá práva jsou z promlčení vyloučena, promlčecí lhůta není vždy stejná, lze ji upravit, a že v některých případech neběží. Od dlužníka lze navíc někdy plnění úspěšně vymáhat i poté, co je právo promlčeno.Promlčení je upraveno v § 609 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Meze přezkumu v řízení o zrušení soudního smíru   15.1.2018

Meze přezkumu v řízení o zrušení soudního smíru

Říká se, že i špatná dohoda je lepší než jakýkoliv rozsudek. Nejen proto soudy i zákon o soudních poplatcích motivují účastníky řízení k uzavření soudního smíru. Co však dělat, když se něco pokazí a pro jednu ze stran sporu žádoucí soudní smír zrušit? Co znamená neplatnost smíru dle hmotného práva a co vše je možno v řízení o zrušení soudního smíru přezkoumávat?Občanský soudní řád zná jediný důvod pro zrušení soudního smíru, a to neplatnost smíru podle hmotného práva.

K uplatňování tzv. pozastávek v insolvenčním řízení  1.1.2018

K uplatňování tzv. pozastávek v insolvenčním řízení

Zejména ve stavebnictví je poměrně běžné využívání tzv. pozastávek či zádržného (oba tyto pojmy jsou užívány jako synonyma), což je – zjednodušeně řečeno - smlouvou určená část ceny díla, která je hrazena ve zvláštním režimu. K úhradě pozastávky typicky dochází postupně ve dvou fázích, a to po provedení díla a odstranění případných vad (a „nedodělků“, jak jsou v praxi drobné vady díla rovněž nepřesně nazývány), a dále pak po uplynutí záruční doby.

1 ... 8 9 10 11 [12/32] 13 14 15 16 ... 32