Novinky

Meze přezkumu v řízení o zrušení soudního smíru   15.1.2018

Meze přezkumu v řízení o zrušení soudního smíru

Říká se, že i špatná dohoda je lepší než jakýkoliv rozsudek. Nejen proto soudy i zákon o soudních poplatcích motivují účastníky řízení k uzavření soudního smíru. Co však dělat, když se něco pokazí a pro jednu ze stran sporu žádoucí soudní smír zrušit? Co znamená neplatnost smíru dle hmotného práva a co vše je možno v řízení o zrušení soudního smíru přezkoumávat?Občanský soudní řád zná jediný důvod pro zrušení soudního smíru, a to neplatnost smíru podle hmotného práva.

K uplatňování tzv. pozastávek v insolvenčním řízení  1.1.2018

K uplatňování tzv. pozastávek v insolvenčním řízení

Zejména ve stavebnictví je poměrně běžné využívání tzv. pozastávek či zádržného (oba tyto pojmy jsou užívány jako synonyma), což je – zjednodušeně řečeno - smlouvou určená část ceny díla, která je hrazena ve zvláštním režimu. K úhradě pozastávky typicky dochází postupně ve dvou fázích, a to po provedení díla a odstranění případných vad (a „nedodělků“, jak jsou v praxi drobné vady díla rovněž nepřesně nazývány), a dále pak po uplynutí záruční doby.

Likvidace dluhů a pohledávek z hlediska daně z příjmů  22.12.2017

Likvidace dluhů a pohledávek z hlediska daně z příjmů

Splácíte dluhy vzniklé během podnikání, nebo jste naopak věřitelem? Mají pro vás dluhy i daňové dopady? V dnešním článku vám přiblížíme likvidaci dluhů a pohledávek  z pohledu daně z příjmů. Realitou každodenního života, a nemusí jít zdaleka jen o podnikání, je řešení závazkových vztahů. V následujícím článku si situaci zjednodušíme a zaměříme se na daňové dopady.

 

Daň z příjmů: právní zánik závazku  30.11.2017

Daň z příjmů: právní zánik závazku

Realitou každodenního života, a nemusí jít zdaleka jen o podnikání, je řešení závazkových vztahů. Máme vůči druhým (partnerovi, dětem, rodičům, spolupracovníkům, spoluobčanům...) povinnosti, které musíme plnit, a na druhou stranu zase práva, na jejichž splnění od ostatních máme objektivní nárok. Lehce se to píše, mnohem náročnější je řešení skutečných variant těchto závazků v praxi.

Finanční úřad na lovu daňových úniků  14.11.2017

Finanční úřad na lovu daňových úniků

Zdrojem informací pro finanční úřady není jen daňové přiznání nebo kontrolní hlášení. Pozvánkou ke kontrole z finančního úřadu mohou být také nepřesnosti na firemní webu. Indicie, které upozorní na nekalé chování daňových poplatníků, mohou úředníci získat také od zaměstnanců nebo sousedů. Podáním daňového přiznání nebo vyplněním kontrolního hlášení to zdaleka nekončí. Získat informace o příjmech či ziscích berní úředníci mohou i z dalších zdrojů.

1 ... 7 8 9 10 [11/30] 12 13 14 15 ... 30