Novinky

Rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti  19.10.2019

Rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti

Poprvé v české historii došlo k zakotvení definice rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti, což může mít pozitivní dopady na rodinné podniky. V květnu tohoto roku Vláda ČR schválila usnesení o vymezení rodinných podniků v České republice. Vláda při hledání vhodné definice vycházela ze standardu federace Evropských rodinných podniků, z čehož lze usuzovat, že Česká republika bude v tomto směru následovat celoevropský trend rozvoje rodinného podnikání.

Můžeme se těšit na evropský insolvenční rejstřík?  9.10.2019

Můžeme se těšit na evropský insolvenční rejstřík?

Orgány Evropské unie věnují oblasti insolvenčního práva značnou pozornost, neboť si uvědomují, že efektivní oživení podniků v problémech a navrácení nevhodně využívaného majetku zpátky do efektivních rukou může zachránit nebo i přinést nová pracovní místa. Klíčovou roli hrají v insolvenčním řízení právě věřitelé. Umožnění jejich řádné participace na jednotlivých fázích řízení je v zájmu jeho průběhu správným směrem.

Neúčinnost započtení v insolvenčním řízení  29.9.2019

Neúčinnost započtení v insolvenčním řízení

Článek pojednává o problematice neúčinnosti započtení pohledávek podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, a to před zahájením insolvenčního řízení. Obecně se institut započtení aplikuje v případech, kdy mají strany vůči sobě vzájemné pohledávky s plněním stejného druhu, může každá z nich učinit vůči té druhé projev vůle, která směřuje právě k započtení. Započítávané pohledávky pak zaniknou v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.

Deset opatření, která usnadní podnikatelům život  19.9.2019

Deset opatření, která usnadní podnikatelům život

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími resorty a úřady pracují na snížení administrativní zátěže pro malé a střední podnikatele. Živnostenský balíček MPO obsahuje desatero úkolů a jejich řešení, deset opatření, která by měla firmám usnadnit život. Opatření se týkají například usnadnění podnikatelského startu nebo sloučení formulářů pro živnostníky do jedné přehledné databáze.

Úpadek podnikatele a vliv na další podnikání  9.9.2019

Úpadek podnikatele a vliv na další podnikání

Jednou z otázek, vzniklých při řešení úpadku korporace, je, jaký bude mít insolvenční řízení vliv na další podnikání zainteresovaných osob (jednatelů a jiných statutárů upadnuvších právnických osob). Otázkou je i osobní odpovědnost za vzniklé dluhy v rozsahu, v jakém nebudou uspokojeny v insolvenčním řízení. Být členem statutárního orgánu upadnuvší korporace neznamená bez dalšího omezení pro působení v obdobné funkci v jiných společnostech.

Předchozí
 [1/33] 2 3 4 ... 33