Novinky

Úpadek podnikatele a vliv na další podnikání  9.9.2019

Úpadek podnikatele a vliv na další podnikání

Jednou z otázek, vzniklých při řešení úpadku korporace, je, jaký bude mít insolvenční řízení vliv na další podnikání zainteresovaných osob (jednatelů a jiných statutárů upadnuvších právnických osob). Otázkou je i osobní odpovědnost za vzniklé dluhy v rozsahu, v jakém nebudou uspokojeny v insolvenčním řízení. Být členem statutárního orgánu upadnuvší korporace neznamená bez dalšího omezení pro působení v obdobné funkci v jiných společnostech.

Rozhodčí nález má povahu veřejné listiny  29.8.2019

Rozhodčí nález má povahu veřejné listiny

V poměrně nedávném rozsudku Nejvyššího soudu České republiky zaujal Nejvyšší soud názor, že rozhodčí nález je listinou, která je způsobilá doložit v insolvenčním řízení vykonatelnost pohledávky věřitele. Dal za pravdu názorovému proudu, který tvrdil, že rozhodčí nález lze výkladem považovat za veřejnou listinu.  Z toho byl dovozován následně závěr, že lze rozhodčí nález považovat za listinu způsobilou doložit vykonatelnost pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení.

Podnikatelům by měla ubýt administrativa  19.8.2019

Podnikatelům by měla ubýt administrativa

Podnikatelům by měla ubýt administrativa, počítá s tím plán MPO (Ministerstva průmyslu a obchodu). Hlášení či statistik, které musí vyplňovat podnikatelé, by mělo být méně. Stejně tak by se měla zjednodušit legislativa, která podnikání upravuje. Tato a další opatření obsahuje "Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 - 2022", který ve spolupráci s ostatními resorty připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a aktuálně ho schválila vláda.

Vláda schválila novelu exekučního řádu  9.8.2019

Vláda schválila novelu exekučního řádu

Vláda  projednala návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, který přináší několik novinek a řeší řadu současných problémů. Jeho hlavním cílem je především řešení problému vícečetných exekucí a změna právní úpravy práv účastníků, případně osob zúčastněných na řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Novela přináší opatření, která omezí počet podávaných exekučních návrhů a zajistí jejich ukončování v řádné době.

Due diligence před koupí společnosti  29.7.2019

Due diligence před koupí společnosti

Pojem „due diligence“ je v oblasti M&A (transakčního) poradenství zaběhlým pojmem, který označuje právní, ekonomickou, finanční či technickou prověrku společnosti, která je předmětem transakce (často označované jako target). Specifičnost jednotlivých transakcí vyvolává potřebu přesné, důkladné a na míru připravené due diligence, což zvyšuje tlak na zapojení kompetentních poradců, kteří sledují aktuální vývoj v oblasti due diligence. 

Předchozí
 [1/32] 2 3 4 ... 32